COLUMN: Title IX

Door

“Geen enkel persoon in de Verenigde Staten zal op basis van seks gediscrimineerd, de participatie ontzegd of de voordelen geweigerd worden binnen welke onderwijsinstelling dan ook die federale financiële assistentie geniet.” – 23 juni 1972

Eigenlijk had het met sport niks te maken. Toen Amerikaanse president Richard Nixon in 1972, eind juni 40 jaar geleden, Titel IX van de Education Amendments Act tot wet tekende was de hoofdbedoeling gelijkheid te scheppen tussen mannen en vrouwen in het middelbaar- en hoger onderwijs. Het kwam erop neer dat er aan vrouwen net zoveel uitgegeven moest worden als mannen door elke universiteit of hoge school die overheidsgeld ontvangt.

De wet miste zijn effect niet. Sinds 1979 studeren er in Amerika onafgebroken meer vrouwen dan mannen. En sinds 1982 verdienen ze meer Bachelor’s diploma’s.

Maar Title IX had ook een andere, onverwachte uitwerking. Vanaf de middelbare school sporten Amerikanen vooral in schoolverband. Universiteiten leveren in de meeste Amerikaanse sporten vervolgens het gros van het talent aan. Titel IX betekende dat er voor vrouwensporten op scholen en universiteiten net zoveel budget uitgetrokken moest worden als voor mannen. Voor de mannenroeiers een nieuwe boot? Dan voor de vrouwen ook. Een full-time fysiotherapeut voor de basketballers? Dan voor de basketballsters ook. Een miljoen dollar per jaar een beursgeld voor mannelijke American football spelers? Dan moet hetzelfde bedrag ook ergens aan de kant van de vrouwen uitgegeven worden.

Een collega van me merkte onlangs op dat de Amerikaanse voetbalvrouwen hun werelddominantie aan een stuk wetgeving danken. Daar zit wat in. In veel landen ter wereld is het ondenkbaar en misschien in elk ander land nog veraf, maar Amerikaanse meisjes en vrouwen sporten vanaf een jonge leeftijd op welk niveau dan ook op serieuze wijze. Met goed opgeleide coaches, topmateriaal en alle kans te slagen. Bij vrouwenwedstrijden hangt een serieuze sfeer. Het heeft zijn uitwerking

Na 40 jaar draait Amerika in bijna elke vrouwensport ter wereld in de top mee. Het is overdreven te concluderen dat bij landen die een dergelijke wet missen nog altijd een gemaskeerde vorm van seksisme te constateren valt. Dat zou te ver gaan. Maar wat de eerlijkheid wel gebiedt toe te geven is dat Amerika wat betreft gelijkheid in de sport alleen op kop gaat.

Deze column is geschreven door Leander Schaerlaekens.

Lees hier zijn column van vorige week: Piraterij.

Ook leuk om te lezen