NFL bereikt nieuw akkoord in rechtszaak met ex-spelers

Door

Officials In NYC Hold News Conference On Counterfeit Super Bowl Merchandise

De NFL kwam gisteren tot een nieuw akkoord met de ex-spelers die vorig jaar een klacht indienden tegen de league. Deze spelers beweren dat ze hoofdletsel opgelopen hebben bij het spelen van American football en dat de NFL steeds bewust kennis en informatie over de schadelijke gevolgen van dit soort letsel heeft achtergehouden.

Eerder in januari kwam de NFL al tot een soortgelijke schikking met de ex-spelers voor zo’n 765 miljoen dollar, maar verschillende experts raadden de spelers toen aan die deal af te wijzen. Nu kwamen beide partijen dus tot een nieuw vergelijk. In die nieuwe overeenkomst staat geen vast bedrag meer, maar richt de NFL een fonds op waaruit alle ex-spelers die een neurocognitief letsel opliepen zullen kunnen putten om hun medische kosten te dekken, dat meldt onder andere Albert Breer, reporter bij NFL Network op Twitter.

 

Via deze regeling ontvangen gepensioneerde NFL spelers nu verschillende voordelen. Zo kunnen alle ex-spelers zich nu medisch laten onderzoeken. Daarnaast volgt een financiële compensatie voor spelers die lijden aan cognitieve stoornissen, waaronder dementie, Alzheimer, Parkinson en ALS (een motorische ziekte waarbij de hersenen en het ruggenmerg beschadigd zijn, waardoor verlamming kan optreden). Bovendien kunnen familieleden van een speler deze rechten opeisen wanneer de speler in kwestie ondertussen overleden is of niet meer in staat is zelf een aanvraag in te dienen. Ten slotte houdt deze regeling ook in dat de NFL tien miljoen dollar vrijmaakt voor een betere opleiding en informering rond hoofdletselpreventie.

 

Deze nieuwe regeling is voornamelijk het werk van maandenlang hard onderhandelen en danken de spelers in de eerste plaats aan rechter Anita Brody en rechtsgeleerde Perry Golkin. Zij zorgden ervoor dat langdurige medische zorg veiliggesteld werd voor alle spelers en dat de NFL er niet vanaf komt met een eenmalige schadevergoeding aan slechts die spelers die nu deelnamen aan de rechtszaak.

“Deze overeenkomst zorgt voor onmiddellijke bijstand voor alle gepensioneerde spelers en hun families wanneer ze lijden aan een neurocognitieve ziekte. Bovendien bezorgt het gemoedsrust voor iedereen die vreest zo’n ziekte te ontwikkelen in de toekomst”, aldus Christopher Seeger en Sol Weiss, de twee belangrijkste raadslieden van de schade-eisers. “Deze regeling garandeert dat deze voordelen er zullen zijn wanneer nodig en dit zonder een beperking in aantal jaren, waardoor enkele spelers uit de boot zouden kunnen vallen.”

Bij de NFL reageerde men als volgt: “Deze overeenkomst herbevestigt het engagement van de NFL om hulp te bieden aan ex-spelers in nood en hun families”, aldus NFL Senior Vice President Anastasia Danias.

Voor alle duidelijkheid; deze overeenkomst moet nog officieel goedgekeurd worden door de rechtbank, maar men gaat er in de VS algemeen vanuit dat niets deze deal nog in de weg staat en alles formeel bevestigd zal worden voor het einde van dit jaar.

Foto: Getty Images

Ook leuk om te lezen